NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
§Khi cấp điện cho động cơ, thông qua hộp giảm tốc trục quay điều chỉnh tốc độ các cánh đảo trộn. Trên trục cánh khuấy có lắp thêm bộ phận phá bọt. Nguyên liệu được đưa vào thiết bị qua khớp nạp liệu đi từ trên xuống vào thiết bị.
§Không khí tiệt trùng vào ống nạp không khí và khớp nạp không khí, không khí hòa trộn vào nguyên liệu qua máy đảo trộn. Hỗn hợp nhũ tương chất lỏng – không khí được đi vào thiết bị. Nhờ bố trí các máy khuấy trộn đều cả trên và dưới mà nguyên liệu luôn được cấp đủ oxy và được đảo trộn liên tục. Ở phía dưới thùng có cơ cấu sục khí với nhiều lỗ nhỏ. Trong một số trường hợp cơ cấu này đóng thêm vai trò khuấy trộn thay cho cánh khuấy.
Trong quá trình lên men nhiệt sinh lý sinh ra do hoạt động của vi sinh vật được điều chỉnh nhờ nạp thêm nước vào các
đường ống xoắn trong lớp vỏ thiết bị.
Sản phẩm đạt yêu cầu được tháo ra ở cửa tháo sản phẩm.