0243.869.2305

Kết quả Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên

Thứ 5 | 09/05/2019 - Lượt xem: 165
Dự án cung cấp thiết bị, cải tạo sửa chữa trạm XLNT 180m3/ngd Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên do Công ty Hỗ trợ Phát triển Khoa học Công nghệ làm đơn vị tư vấn thiết kế đã đi tới giai đoạn bàn giao và chạy thử thành công. 
Kết quả phân tích nước đầu ra sau hệ thống xử lý đạt loại A của QCVN 28:2010/BTNMT- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
Hệ thống xử lý sử dụng phương án bể hiếu khí MBBR, đơn giản, hiệu quả, và chi phí phải chăng.(Nguồn:Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hưng Yên)
Đang tải bình luận,....
Chưa có sản phẩm