0243.869.2305

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐAK SOR 2

Thứ 5 | 25/04/2019 - Lượt xem: 303
_ Tên dự án: Thủy điện Đăk Sor 2
_ Chủ dự án: Công ty CP Phú Lâm
_ Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Khoa học Công nghệ
1) Vị trí địa lý: Dự án thuộc địa phận xã Long Sơn, huyện Đăk Mil, xã Nam
Xuân huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông; cách thị trấn Gia Nghĩa khoảng 50km
và cách trung tâm huyện Đăk Mil 10km.

2) Diện tích chiếm đất: Dự án chiếm dụng khoảng 46,35ha trong đó diện tích
chiếm dụng đất vĩnh viễn là 25,96ha; diện tích chiếm dụng đối với đường dây
đấu nối là 9,64ha; diện tích chiếm đất tạm thời là 10,75ha;
xã Long Sơn là 37 ha, xã Nam Xuân là 9,35ha

3) Vị trí công trình:

+ Hồ chứa: được bố trí ở trên suối Đăk Sor;
+ Vị trí tuyến đập thuộc địa bàn xã Long Sơn, huyện Đăk Mil, nằm trên đoạn
suối có cao trình khoảng +562m, nằm bên phải cạnh đường TL3 (km14). ;
+ Nhà máy thuỷ điện: nằm trên địa bàn xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh
Đăk Nông. Từ tuyến đập theo đường TL3 khoảng 6km (đến km20) là khu vực
nhà máy bên trái TL3, tại đây đi bộ băng qua suối Đak Sor khoảng 250m là đến
khu vực nhà máy ĐakSor 2
                                                MỤC TIÊU DỰ ÁN
- Dự án thuỷ điện Đăk Sor 2 có công suất lắp máy 7,5MW khi đi vào vận
hành sẽ cung cấp mỗi năm khoảng 28,26 triệu kWh điện cho khu vực và
hoà vào lưới điện Quốc gia, giảm bớt sự thiếu hụt công suất cho hệ
thống.
- Hồ chứa Đăk Sor điều tiết nước để phát điện, vừa điều tiết nước cho
các Thủy điện bậc dưới cải thiện chế độ dòng chảy mùa kiệt cho các bậc
thang thủy điện ở hạ lưu. Sơ đồ khai thác của công trình thủy điện Đăk
Sor 2 đã tận dụng triệt để nguồn năng lượng sạch, chế độ phát điện phụ
thuộc hoàn toàn vào chế độ nước đến, không làm ảnh hưởng đến việc
khai thác thủy năng trên lưu vực, không ảnh hưởng đến những quy hoạch
tài nguyên nước, thủy lợi, thủy điện nhỏ hiện có của khu vực.
- Ngoài ra công trình còn có các nhiệm vụ khai thác tổng hợp tài nguyên
nước khác như: Cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan du lịch, tạo
mặt nước nuôi trồng thủy sản, ...Buổi thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Thủy điện Đăk Sor 2 diễn ra tai Tổng Cục Môi Trường, do Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển Khoa học Công nghệ làm đơn vị tư vấn đã kết thúc tốt đẹp, và báo cáo đã được Hội đồng cấp Bộ thông qua !
Đang tải bình luận,....
Chưa có sản phẩm